Ermengarde's Portal - Big Ugly Wheels

En struktur tar form

När vi gjorde en omstrukturering på företag man jobbade på så var det en sak som chefen ville att alla skulle göra? Det var att ta och tänka över vad som skulle vara bra att ha på företaget och för framtida bruk. Det som man själv sa till chefen var att man skulle kunna skaffa fram bra av-utrustning för att kunna hålla ens konferenser på en ort och även kunna ta med sina saker till kunder för att bli så mobil som möjligt så att man har en chans att tillmötes gå den förändrade marknaden och detta gjorde att chefen tyckte att ens ide var bra på alla sätt så det blev en verklighet efter tre månaders utredning på vad man behövde.