Ermengarde's Portal - Big Ugly Wheels

lex sarah

En Lex Sarah webbutbildning är till för att utbilda ledande vårdpersonal i Lex Sarah-lagens innehåll liksom eventuella uppdateringar. Lex Sarah är från latinet och betyder ordagrant Sarahs lag. Den är till för att alla som arbetar inom vården är skyldiga att rapportera eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Dessa måste informeras om lagen årligen. Lex Sarah heter så tack vare den modiga och alerta undersköterskan Sarah Wägnert, som noterade vanvård på sin arbetsplats och rapporterade detta till media.